ZVEJŠKA, Ivo. Návrh modernizace železniční stanice Polička [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30131. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav železničních konstrukcí a staveb. Vedoucí práce Otto Plášek.

Uložit do Citace PRO