KROMPOLC, František. Ocelové konstrukce objektů kotelny a strojovny [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30139. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav kovových a dřevěných konstrukcí. Vedoucí práce Marcela Karmazínová.
Uložit do Citace PRO