ČERNOCH, Adam. Vyhodnocování dopravního hluku a jeho modelování [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30149. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Jan Kudrna.

Uložit do Citace PRO