KOŠÁREK, Jan. Průzkum a návrh rekonstrukce zděného objektu v Medlicích [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-10-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30154. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavebního zkušebnictví. Vedoucí práce Dalibor Kocáb.
Uložit do Citace PRO