FIGURA, Tomáš. Bytový dům v Jihlavě, stavebně technologická příprava stavby [online]. Brno, 2014 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30155. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Barbora Kovářová.

Uložit do Citace PRO