CHALOUPKOVÁ, Tereza. Příprava realizace bioplynové stanice v Žitíně [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30166. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Radka Kantová.
Uložit do Citace PRO