KRUTÍLKOVÁ, Lucie. Stavebně technologický projekt rekonstrukce nádraží v Šumperku [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30168. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Jitka Laura Vlčková.

Uložit do Citace PRO