ŠAROUNOVÁ, Pavla. Průzkum a hodnocení historického kamenného mostu [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30170. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavebního zkušebnictví. Vedoucí práce Petr Cikrle.

Uložit do Citace PRO