NETUŠILOVÁ, Tereza. Porovnání ceny stavebního objektu v ČR a zahraničí [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-10-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30176. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Petr Aigel.

Uložit do Citace PRO