VIK, Vladimir. Ekonomická efektivnost a finanční proveditelnost projektu realizovaného obcí [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30179. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Vít Hromádka.
Uložit do Citace PRO