FARKASOVÁ, Zuzana. Dynamická analýza ocelových nádrží s kapalinou [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30194. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechaniky. Vedoucí práce Petr Hradil.

Uložit do Citace PRO