SLOWIK, Ondřej. Pravděpodobnostní optimalizace konstrukcí [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30199. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechaniky. Vedoucí práce Drahomír Novák.
Uložit do Citace PRO