MACÍČEK, Ondřej. Návrh sluchadla v prostředí LabVIEW [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3020. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Jiří Sekora.
Uložit do Citace PRO