VITÁSKOVÁ, Petra. Studie chování konstrukcí dřevěných lávek [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30200. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechaniky. Vedoucí práce Rostislav Zídek.
Uložit do Citace PRO