NOVÁK, Vítězslav. Vývoj pokročilých zdicích prvků pro novodobé obvodové konstrukce [online]. Brno, 2014 [cit. 2023-03-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30216. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Jiří Zach.

Uložit do Citace PRO