KRÁL, Václav. Nosná železobetonová konstrukce administrativní budovy [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30225. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Pavel Šulák.
Uložit do Citace PRO