STRNADOVÁ, Ludmila. Rekonstrukce historického objektu [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30235. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Miloslav Novotný.

Uložit do Citace PRO