ČAPEK, Aleš. První krok k bydlení [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30240. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Zuzana Králová.

Uložit do Citace PRO