BÁR, Radek. Autosalon [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-10-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30248. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Ivana Utíkalová.
Uložit do Citace PRO