DVOŘÁK, Václav. Vytápění staveb. objektu zdroji na různé druhy paliv s vyhodnocením ekonomické výhodnosti [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30280. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Ivan Vališ.
Uložit do Citace PRO