KOZEL, Tomáš. Modelování povodňových vln v horní části povodí řeky Jihlavy [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30306. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství krajiny. Vedoucí práce Miloš Starý.

Uložit do Citace PRO