LÍZALOVÁ, Zuzana. Vliv uspořádání krajiny na erozní a odtokové poměry v k.ú. Stará Ves u Bílovce [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-9-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30308. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství krajiny. Vedoucí práce Miroslav Dumbrovský.
Uložit do Citace PRO