ŠUBA, Dušan. Revitalizace toku rybím přechodem [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30313. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství krajiny. Vedoucí práce Rudolf Milerski.
Uložit do Citace PRO