KREJSOVÁ, Věra. Intenzifikace čistírny odpadních vod v obci Krumsín [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-10-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30324. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce Petr Hluštík.
Uložit do Citace PRO