CHALUPA, Vojtěch. Zastřešení zimního stadionu [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30328. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav kovových a dřevěných konstrukcí. Vedoucí práce Jan Barnat.

Uložit do Citace PRO