ŠKAŘUPOVÁ, Karolína. Návrh sanace vybrané části stokové sítě ve městě Valašské Meziříčí [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30333. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce Jaroslav Raclavský.

Uložit do Citace PRO