BAUDIŠOVÁ, Monika. Víceúčelová sportovní hala [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30339. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav kovových a dřevěných konstrukcí. Vedoucí práce Karel Sýkora.
Uložit do Citace PRO