GRENAR, Filip. Studie zvýšení rychlosti v úseku Boří les - Hrušovany nad Jevišovkou [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30349. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav železničních konstrukcí a staveb. Vedoucí práce Miroslava Hruzíková.

Uložit do Citace PRO