HAJNIŠ, Jan. Analýza dynamických účinků působících na výhybky se zaměřením na stav konstrukce [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-09-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30350. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav železničních konstrukcí a staveb. Vedoucí práce Jaroslav Smutný.

Uložit do Citace PRO