HEDVÍK, Martin. Humanizace ulice Štefánikova v úseku Osvoboditelů - K Jaroslavicím ve městě Zlín [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30377. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Petr Holcner.

Uložit do Citace PRO