HOTAŘ, Petr. Reologické vlastnosti asfaltových pojiv [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30391. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Jan Kudrna.
Uložit do Citace PRO