BUDINA, Martin. Vyloučení úrovňového železničního přejezdu na železniční trati č.300 s ulicí Kaštanovou v Brně [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30395. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Jan Pavlíček.
Uložit do Citace PRO