MYŠIČKOVÁ, Lucie. Vývoj a zkoušení vysokohodnotných betonů pro subtilní konstrukce [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30406. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavebního zkušebnictví. Vedoucí práce Vlastimil Bílek.

Uložit do Citace PRO