KŘIVÁNKOVÁ, Soňa. Průzkum a hodnocení stavu dřevěné konstrukce [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30407. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavebního zkušebnictví. Vedoucí práce Věra Heřmánková.
Uložit do Citace PRO