STRNADOVÁ, Lenka. Rekonstrukce a přístavba Městského muzea Česká Třebová - příprava realizace a řízení stavby [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30435. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Jiří Šlanhof.

Uložit do Citace PRO