HALAMÍČEK, Jaromír. Ekonomický vliv čerpání dotací z operačního programu "Podnikání a inovace" soukromým sektorem v regionu [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30453. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Jitka Chovancová.
Uložit do Citace PRO