DOSTÁLEK, Tomáš. Polyfunkční dům [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30473. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Dáša Sukopová.
Uložit do Citace PRO