HUDEC, Karel. Bytový dům ve svahu [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30475. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce David Bečkovský.
Uložit do Citace PRO