MATOUŠ, Petr. Ekodukt na dálnici D1 [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30476. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geotechniky. Vedoucí práce Věra Glisníková.
Uložit do Citace PRO