TOMEČEK, Petr. Analýza působení větru na štíhlé stavební konstrukce [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30482. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechaniky. Vedoucí práce Petr Hradil.
Uložit do Citace PRO