BŘICHÁČEK, Pavel. Studium možnosti optimalizace vlastností alternativních tepelně izolačních materiálů na bázi přírodních vláken [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-01-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30551. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Jiří Zach.

Uložit do Citace PRO