KREJČOVÁ, Jana. Montovaná hala s administrativní budovou [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30554. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Ladislav Čírtek.
Uložit do Citace PRO