ŠOT, Petr. Ověření tepelně-izolační vlastnosti termoreflexních fóliových izolací [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30556. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Stanislav Šťastník.

Uložit do Citace PRO