ŠOTTL, Jiří. Vývoj správkové malty s odolností proti vysokým teplotám [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30557. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Jiří Bydžovský.

Uložit do Citace PRO