EGER, Lukáš. Výzkum příčin vzniku poruch betonových prvků typu Face Block [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30562. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Amos Dufka.
Uložit do Citace PRO