ŠKAPOVÁ, Pavla. Problematika testování stříkaných betonů [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-01-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30565. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Adam Hubáček.
Uložit do Citace PRO