PODSTATA, Tomáš. Rekonstrukce kulturního domu [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30594. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Karel Čupr.
Uložit do Citace PRO