HLAVÁČEK, Jan. Bytový dům [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30597. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Danuše Čuprová.
Uložit do Citace PRO