ONDRÁČEK, Jan. Penzion pro seniory, Šumperk [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30630. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Jan Müller.
Uložit do Citace PRO