HAVLÍK, Petr. Mikrostruktura a tvrdost návarů bainitické oceli na kolejnice [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3071. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Rudolf Foret.

Uložit do Citace PRO